En aquest espai es presenten les notícies, opinions i informacions dels membres del govern municipal de La Granada sobre el dia a dia de l’activitat de govern. Es poden consultar les opinions que ja s’han publicat al butlletí municipal així com aportacions que s’han fet de manera directa al Portal de Transparència de la Granada. La informació publicada fa referència al mandat 2019-2023.

Imatge Joan Cols

Opinió de l’alcalde – Joan Cols Canals 

Exercici 2021:

Exercici 2020:

Exercici 2019: