L’obertura de processos de selecció de personal es publiquen al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a la pàgina web municipal així com en aquest portal de transparència.

 En l’actualitat no hi ha cap procés de selecció de personal en termini obert

Procés selectiu per una plaça de peó de manteniment adscrita a la brigada municipal en contracte de relleu

Contractació de persones aturades dins del Pla Local d’Ocupació 2019-2020 de l’Ajuntament de la Granada

Contractació d’una plaça interina o laboral d’Auxiliar Administratiu i creació d’una borsa de treball

No hi ha hagut cap procés de selecció de personal durant l’exercici 2017