Les subvencions i ajudes municipals que ofereix l’Ajuntament Vilobí del Penedès s’atorguen amb l’intenció, d’una banda, de fomentar i promoure la consecució d’una finalitat pública determinada i per l’altra, donar suport econòmic a persones i famílies que no poden fer front a les seves necessitats bàsiques.

Es distingeix doncs, entre dues classes de subvencions:

  • Aquelles atorgades segons la regulació establerta per l’Ordenança Municipal de Subvencions, que regula les subvencions que es destinen a entitats i associacions per al finançament del seu programa d’activitats anuals.
  • Aquelles que s’atorguen per concurrència competitiva, que financen el pagament de material, sortides o llibres a l’alumnat d’educació infantil o primària del municipi.

En aquest apartat doncs, es poden consultar les subvencions i ajudes municipals atorgades des de l’exercici 2017, desglossades segons el tipus de suport econòmic atorgat:

Ajudes per a alumnes d'educació infantil i primària

Aquestes ajudes es destinen al pagament del material escolar, sortides, llibres i altres despeses escolars. Van destinades a l’alumnat d’educació infantil i primària, menors d’edat i empadronats al municipi de Vilobí del Penedès escolaritzats. Un altre requisit per a l’atorgament és que els menors sol·licitants estiguin empadronats a l’Escola Llebeig.

Aquestes ajudes es concedeixen per concurrència competitiva anualment, a través de convocatòria pública. Les bases i l’objecte de les ajudes es poden consultar a les convocatòries anuals en aquesta mateixa pàgina.

Bases, convocatòria i resultats ajudes curs 2019-2020:

Convocatòria i bases – termini per la presentació de sol·licituds: de l’1 al 30 de juny de 2020

Bases, convocatòria i resultats ajudes curs 2019-2020:

Convocatòria i bases – termini per la presentació de sol·licituds: del 3 al 28 de juny de 2019

Resolució d’atorgament – acord JGL 02/09/2019

Bases, convocatòria i resultats ajudes curs 2018-2019:

Convocatòria i bases

Resolució d’atorgament

Bases, convocatòria i resultats ajudes curs 2017-2018:

Convocatòria i bases

Resolució d’atorgament

Bases, convocatòria i resultats ajudes curs 2016-2017:

Convocatòria i bases

Resolució d’atorgament

Subvencions a entitats municipals i associacions

Aquestes subvencions s’atorguen a entitats i associacions del municipi i serveixen pel finançament de les activitats anuals que desenvolupen a Vilobí del Penedès. Les entitats han de presentar el seu programa a l’Ajuntament i posteriorment, la comissió qualificadora s’encarrega d’avaluar les sol·licituds  i assignar les aportacions econòmiques que rebran les entitats sol·licitants.

Aquestes subvencions es distribueixen amb caràcter anual.