Consulta ara la situació del trànsit a les carreteres catalanes, tant de la xarxa principal de carreteres com la secundària, mitjançant el mapa continu de trànsit que publica i actualitza el Servei Català de Trànsit: http://mct.gencat.cat/

En questa pàgina, es poden consultar totes les incidències viàries (obres, retencions, condicions meteorològiques, etc.) així com les alternatives de la xarxa viària catalana.

Informació mct

Pel que fa a les modificacions, incidències, talls… en el trànsit intern de Vilobí del Penedès, es publicaran al blog de la web municipal o als respectius butlletins municipals