El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya disposa d’un portal on es recullen diàriament les dades de qualitat de l’aire a diversos punts del territori català. En concret, les dades es publiquen de manera automàtica a partir de la informació de diferents estacions repartides per Catalunya. Consulta aquestes dades a: http://dtes.gencat.cat/icqa/

Informació portal medi ambient

El municipi de Vilobí del Penedès no disposa d’una estació de qualitat de l’aire i per tant de dades pròpies sobre aquest aspecte. No obstant, per saber les dades sobre qualitat de l’aire del municipi s’han d’agafar com a referència les dades provinents de l’estació  ubicada a Vilafranca del Penedès (imatge de l’esquerra), concretament al camp de futbol; o bé les dades provinents de l’estació ubicada a Santa Margarida i els Monjos (imatge de la dreta).

Les dades s’actualitzen de manera periòdica i queden recollides al mapa de qualitat de l’aire, que es pot consultar tant per les dades recollides a l’estació de Vilafranca com la de Santa Margarida i els Monjos. També es poden consultar dades acumulades així com cercar sèries de dades per a períodes concrets.

Estació qualitat de l'aire - Vilafranca del Penedès
Estació qualitat de l'aire - Santa Margarida i els Monjos