En aquest apartat es recullen els resultats i les dades de participació electoral en les eleccions i referèndums celebrats des de 1976 al municipi de Vilobí del Penedès.

Es poden consultar i/o descarregar les dades obtingudes de:

Eleccions municipals

Eleccions al Parlament de Catalunya

Eleccions al Congrés de Diputats

Eleccions al Parlament europeu

Referèndums

Per últim, s’inclouen gràfiques que permeten veure l’evolució de la participació electoral així com les diferències existents en percentatge de participació a les diverses convocatòries.

Totes les dades s’han recollit del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

RESULTATS ELECTORALS:

ELECCIONS MUNICIPALS

Les eleccions municipals tenen lloc cada quatre anys i són convocades per l’alcalde o alcaldessa. Tenen per objectiu l’alecció dels representants de la ciutadania a la principal institució municipal, l’Ajuntament. Una vegada celebrades, es constitueix el Ple Municipal, que posteriorment elegeix l’alcalde o alcaldessa d’entre els seus membres.

Les primeres eleccions municipals des del restabliment de la democràcia van tenir lloc l’any 1979 i s’han celebrat cada 4 anys de manera ininterrompuda. Les dades electorals són extretes del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, concretament de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars.

Resultats electorals: 

Resultats eleccions municipals – Vilobí del Penedès 1979

Resultats eleccions municipals – Vilobí del Penedès 1983

Resultats eleccions municipals – Vilobí del Penedès 1987

Resultats eleccions municipals – Vilobí del Penedès 1991

Resultats eleccions municipals – Vilobí del Penedès 1995

Resultats eleccions municipals – Vilobí del Penedès 1999

Resultats eleccions municipals – Vilobí del Penedès 2003

Resultats eleccions municipals – Vilobí del Penedès 2007

Resultats eleccions municipals – Vilobí del Penedès 2011

Resultats eleccions municipals – Vilobí del Penedès 2015

Participació eleccions municipals Vilobí Penedès

RESULTATS ELECTORALS:

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Les eleccions autonòmiques són convocades pel president o presidenta de la Generalitat de Catalunya cada quatre anys o sempre que aquest ho determini. Igual que les municipals, s’elegeixen els representants al Parlament de Catalunya que posteriorment, escullen el president o presidenta d’entre els seus membres. Cada municipi recull els vots dels seus ciutadans, que passen a formar part dels vots de la circumscripció electoral.

Les primeres eleccions autonòmiques  una vegada restablerta la democràcia van tenir lloc l’any 1980. Les dades que es presenten són extretes del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, concretament de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars.

Resultats electorals: 

Resultats eleccions al Parlament de Catalunya – Vilobí del Penedès 1980

Resultats eleccions al Parlament de Catalunya – Vilobí del Penedès 1984

Resultats eleccions al Parlament de Catalunya – Vilobí del Penedès 1988

Resultats eleccions al Parlament de Catalunya – Vilobí del Penedès 1992

Resultats eleccions al Parlament de Catalunya – Vilobí del Penedès 1995

Resultats eleccions al Parlament de Catalunya – Vilobí del Penedès 1999

Resultats eleccions al Parlament de Catalunya – Vilobí del Penedès 2003

Resultats eleccions al Parlament de Catalunya – Vilobí del Penedès 2006

Resultats eleccions al Parlament de Catalunya – Vilobí del Penedès 2010

Resultats eleccions al Parlament de Catalunya – Vilobí del Penedès 2012

Resultats eleccions al Parlament de Catalunya – Vilobí del Penedès 2015

Resultats eleccions Parlament de Catalunya Vilobí Penedès

RESULTATS ELECTORALS:

ELECCIONS AL CONGRÉS DE DIPUTATS

Les eleccions generals són convocades pel president o presidenta del Govern de l’estat cada quatre anys o sempre que aquest ho determini. Igual que les municipals, s’elegeixen els representants al Congrés de Diputats que posteriorment, escullen el president o presidenta d’entre els seus membres. Cada municipi recull els vots dels seus ciutadans, que passen a formar part dels vots de la circumscripció electoral.

Les primeres eleccions generals  una vegada restablerta la democràcia van tenir lloc l’any 1977. Les dades que es presenten són extretes del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, concretament de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars i del Ministeri de l’Interior del Govern Espanyol.

Resultats electorals: 

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 1977

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 1979

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 1982

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 1986

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 1989

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 1993

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 1996

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 2000

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 2004

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 2008

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 2011

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 2015

Resultats eleccions al Congrés de Diputats – Vilobí del Penedès 2016

Resultats eleccions Generals Vilobí Penedès

RESULTATS ELECTORALS:

ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

Les eleccions europees es celebren cada cinc anys i tenen per objecte l’elecció dels representants estatals al Parlament Europeu, altrament anomenats eurodiputats. Es duen a terme de manera independent a cada un dels estats membres de la Unió Europea. Les dades són extretes del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, concretament de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars.

Resultats electorals: 

Resultats eleccions al Parlament europeu – Vilobí del Penedès 1987

Resultats eleccions al Parlament europeu – Vilobí del Penedès 1989

Resultats eleccions al Parlament europeu – Vilobí del Penedès 1994

Resultats eleccions al Parlament europeu – Vilobí del Penedès 1999

Resultats eleccions al Parlament europeu – Vilobí del Penedès 2004

Resultats eleccions al Parlament europeu – Vilobí del Penedès 2009

Resultats eleccions al Parlament europeu – Vilobí del Penedès 2014

Resultats eleccions al Parlament europeu Vilobí Penedès

RESULTATS ELECTORALS:

REFERÈNDUMS

Els referèndums esdevenen una eina de participació directa alhora de saber l’opinió de la ciutadania envers una qüestió política concreta. Tanmateix, representen un pas necessari per a aprovar tant la la Contitució espanyola i les seves modificacions com els Estatuts d’Autonomia de les Comunitats Autònomes i les seves modificacions. Des del  restabliment de la democràcia a Espanya, s’han dut a terme fins a sis referèndums vinculants.

Resultats dels referèndums:

Resultats referèndum de Reforma Política – Vilobí del Penedès 1976

Resultats referèndum Constitució espanyola – Vilobí del Penedès 1978

Resultats referèndum Estatut d’Autonomia – Vilobí del Penedès 1979

Resultats referèndum entrada OTAN – Vilobí del Penedès 1986

Resultats referèndum Constitució europea – Vilobí del Penedès 2005

Resultats referèndum Estatut d’Autonomia – Vilobí del Penedès 2006

Resultats referèndum Vilobí Penedès