L’ajuntament de Vilobí del Penedès disposa d’una relació de llocs de treball, la qual determina la denominació, categoria i retribució per a cada lloc de treball municipal. En aquest sentit, es publiquen les retribucions establertes per a cada lloc de treball, especificant també els complements salarials existents i l’antiguitat dels lloc de treball ocupats.

Consulta aquesta informació en el següent document:

Resum RLT i retribucions exercici 2019 – Vilobí del Penedès

Resum RLT i retribucions exercici 2018 – Vilobí del Penedès