El pressupost de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès per a l’exercici 2022 ascendeix a 2.170.245,00 €, el que representa un augment d’un 16,07 % respecte el pressupost de l’any anterior:

Resum pressupost de despeses – exercici 2022

Resum pressupost d’ingressos – exercici 2022

Consulta també d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2022 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior