En aquest apartat es mostra la informació sobre els béns patrimonials propietat de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès. La revisió i posterior aprovació de l’estat del patrimoni municipal es du a terme amb caràcter anual i el Ple Municipal és l’òrgan de Govern encarregat d’aprovar-lo i donar-ne compte davant la ciutadania.

Seguidament, podeu descarregar-vos tota la informació patrimonial sobre Vilobí del Penedès:

Llibre A: relació de béns, drets i obligacions de l’ens local

Llibre C: Relació de béns afectes al patrimoni històric i artístic del municipi