En el Ple Municipal celebrat el 26 de juny de 2019, a proposta d’alcaldia mitjançant el decret 17/2019, de 17 de juny, es va aprovar l’organització i funcionament de l’Ajuntament. Pel que fa a les àrees i regidories, es va aprovar establir àrees de funcionament organitzatives, integrades per diferents regidories. Aquestes àrees de funcionament que es van crear són:

ÀREA DE GOVERN que inclou les regidories de:

Recursos Humans

Hisenda

Administració

Promoció Econòmica i Turisme

Particiació Ciutadana i Comunicació

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I TERRITORI que inclou les regidories de:

Urbanisme

Serveis i obres municipals

Medi ambient

Agricultura

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES que inclou les regidories de:

Benestar social

Sanitat

Educació

Gent gran

Igualtat

ÀREA DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL que inclou les regidories de:

Cultura

Festes

Joventut

Esports

Seguidament, s’han delegat les atribucions que deriven d’aquestes regidories als regidors i regidores responsables de cada àrea mitjançant decret d’alcaldia.

De manera gràfica,  l’organigrama municipal complet resultant d’aquesta proposta d’alcaldia, amb els noms i cognoms de les persones responsables de cada Àrea de Gestió Municipal i Regidories i les funcions que desenvolupen, és el següent:

Organigrama-polític-Vilobi-del-Penedès_2019_2023

Descarrega’t l’organigrama complet en el següent enllaç