En aquest espai es presenten les notícies, opinions i informacions dels diferents grups municipals amb presència al consistori sobre el dia a dia de l’activitat de govern. Es poden consultar les opinions que ja s’han publicat al butlletí municipal així com aportacions que s’han fet de manera directa al Portal de Transparència de Vilobí del Penedès. Les opinions publicades fan referència al mandat de govern 2015-2019.

Logotip ViR-AM

Informació i opinió grup municipal Vilobí i República – Acord Municipal (ViR-AM):

Opinió GM – juliol 2019

Discurs presa de possessió grup municipal – Ramona Suriol Saumell – Juny 2019

Logotip SV-JxCat

Informació i opinió grup municipal Sent Vilobí – Junts per Catalunya (SV-JxCat):

Opinió GM – febrer 2018