Les mocions són propostes de resolucions o acords que es presenten al Ple Municipal per a la seva votació i adopció. Poden presentar mocions l’alcalde, els regidors a títol personal, els diferents grups municipals a través dels seus portaveus així com els diferents òrgans de govern.

Des de 2016, les mocions presentades i aprovades per l’Ajuntament de Vilobí del Penedès son les següents:

Mocions presentades al Ple Municipal – exercici 2019

Moció de rebuig a la instal·lació d’una planta de fabricació d’aglomerat asfàltic al terme municipal de Pacs del Penedès. APROVADA per unanimitat 

Moció a favor de la transparència informativa del butlletí municipal de Vilobí del Penedès. REFUSADA (2 vots a favor dels grups municipals SentVilobí-JuntsxCat i CUP-Vilobí del Penedès; 5 vots en contra del grup municipal Viure Vilobí – CP; i 1 abstenció del grup municipal Vilobí i República – ERC)

Moció sobre la presentació del pressupost municipal de Vilobí del Penedès. REFUSADA (3 vots a favor dels grups municipals Vilobí i República-ERC, SentVilobí-JuntsxCat i CUP-Vilobí del Penedès i 5 vots en contra del grup municipal Viure Vilobí – CP)

Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació. APROVADA (Unanimitat)

Moció per la retirada del Pla Director Urbanístic Cal Vies – Sant Marçal. REFUSADA (3 vots a favor dels grups municipals de Vilobí i República-ERC i CUP-Vilobí del Penedès; 1 abstenció del grup municipal SentVilobí-JuntsxCat; i 5 vots en contra del grup municipal Viure Vilobí – CP)

Moció en rebuig a la Llei Aragonès o projecte de llei de contractes de serveis a les persones. REFUSADA (2 vots a favor dels grups municipals CUP-Vilobí del Penedès i SentVilobí-JuntsxCat; 2 vots en contra del grup municipal Vilobí i República-ERC; i 5 abstencions grup municipal Viure Vilobí. Refusada per vot de qualitat de l’alcalde en contra de la moció)

Moció en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi. APROVADA (Unanimitat)

Moció per tal que l’ajuntament acordi penjar al balcó consistorial un llaç groc i una pancarta en defensa dels presos i exiliats polítics de Catalunya – Presentada pel grup Vilobí i República – AM. APROVADA (4 vots a favor del grups municipals de ViR-AM, SxV – JxCat i CUP i 5 abstencions del grup municipal Viure Vilobí – CP)