La liquidació pressupostària correspon amb l’execució del pressupost en data 31 de desembre de l’exercici corresponent i aglutina la recaptació dels drets reconeguts i el pagament de les obligacions generades. Les entitats locals estan obligades a emetre a informació pública la liquidació del seu pressupost, que és aprovat per l’alcaldia municipal a instàncies d’un informe de situació elaborat per la intervenció municipal. En aquest informe, s’expliquen les desviacions pressupostàries produïdes durant l’exercici econòmic així com s’analitzen els diferents indicadors d’estabilitat econòmica, pressupostària i financera.

La liquidació es composa per tres apartats bàsics:

 • Liquidació d’ingressos, que recull allò que s’ha ingressat durant l’any per conceptes.
 • Liquidació de despeses, que recull allò que s’ha gastat durant l’any per conceptes.
 • Resultat pressupostari, que informa del resultat obtingut a conseqüència de l’execució del pressupost de despeses i ingressos.

La taula següent, mostra l’evolució d’aquests tres conceptes des de l’exercici 2014 pel que fa a les liquidacions pressupostàries de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès:

En les pestanyes següents pot consultar-se de manera gràfica, la informació de la liquidació del pressupost municipal per capítols des de l’exercici 2015 fins a l’actualitat:

Liquidació del pressupost municipal - per exercicis

El pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de la Vilobí del Penedès es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 1.825.429,23 €, el que representa un augment dels ingressos d’un 23,34 % respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 1.972.392,50 €, el que representa un augment de les despeses d’un 33,27 % respecte les previstes inicialment.

Descarrega’t la liquidació del pressupost desglossada per capítols per l’exercici 2019:

Informe d’intervenció municipal: Liquidació pressupostària 2020

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2020 (clica sobre les imatges per ampliar-les):

El pressupost de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de la Vilobí del Penedès es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 1.572.208,42 €, el que representa una disminució dels ingressos d’un 14,17 % respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 1.451.551,82 €, el que representa una disminució de les despeses d’un 20,76 % respecte les previstes inicialment.

Descarrega’t la liquidació del pressupost desglossada per capítols per l’exercici 2019:

Informe d’intervenció municipal: Liquidació pressupostària 2019

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2019 (clica sobre les imatges per ampliar-les):

El pressupost de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de la Vilobí del Penedès es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 1.795.477,12 €, el que representa una disminució dels ingressos d’un 3,11 % respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 1.402.182,35 €, el que representa una disminució de les despeses d’un 1,22 % respecte les previstes inicialment.

Descarrega’t la liquidació del pressupost desglossada per capítols per l’exercici 2018:

Informe d’intervenció municipal: Liquidació pressupostària 2018

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2018 (clica sobre les imatges per ampliar-les):

El pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de la Vilobí del Penedès es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 1.546.316,56 €, el que representa un augment dels ingressos d’un 11,70 % respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 1.402.182,35 €, el que representa un augment de les despeses d’un 1,29 % respecte les previstes inicialment.

Descarrega’t la liquidació del pressupost desglossada per capítols per l’exercici 2017:

Informe d’intervenció municipal: Liquidació pressupostària 2017

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2017 (clica sobre les imatges per ampliar-les):

El pressupost de l’Ajuntament de la Vilobí del Penedès es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 1.439.763,33 €, el que representa un augment dels ingressos d’un 11,53 % respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 1.327.043,39 €, el que representa un augment de les despeses d’un 2,80% respecte les previstes inicialment.

Descarrega’t la liquidació del pressupost desglossada per capítols per l’exercici 2016:

Informe d’intervenció municipal: Liquidació pressupostària 2016

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2016:

El pressupost de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès es va liquidar amb les següents dades:

 • Liquidació d’ingressos: 1.645.002,38 €, el que representa un augment dels ingressos d’un 11,26% respecte els previstos inicialment.
 • Liquidació de despeses: 1.941.468,59 €, el que representa un augment de les despeses d’un 31,31 % respecte les previstes inicialment.

Descarrega’t la liquidació del pressupost desglossada per capítols per l’exercici 2015:

Informe d’intervenció: Liquidació pressupost 2015

Consulta d’una manera gràfica les dades de la liquidació del pressupost municipal per l’any 2015: