En aquest espai del Portal de Transparència de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès es vol aprofundir sobre els indicadors de gestió econòmica municipal per tal que els ciutadans coneguin i puguin avaluar l’estat de l’economia local.

En aquest sentit, el Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya dedica un espai a l’anàlisi dels pressupostos dels ens locals i al càlcul d’alguns indicadors econòmics sobre la despesa o endeutament. Aquesta pàgina permet comparar les dades  econòmiques amb altres municipis de característiques semblants, comparar les dades de Vilobí del Penedès amb dades provincials i nacionals així com elabora un rànquing dels municipis amb bons indicadors en matèria econòmica.

Les dades econòmiques es treballen des de diversos punts de vista, com per exemple el cultural o el mediambiental, a partir de preguntes i respostes concretes en base als ingressos i despeses acreditats per l’Ajuntament.

Podeu consultar l’espai d’aquest portal reservat a les dades de Vilobí del Penedès en el següent enllaç:

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/vilobi-del-penedes/2017