Aquest apartat del Portal es dedica a la informació de caràcter cultural, geogràfic i històric del municipi, a efectes de que la ciutadania estigui en tot moment informada d’allò que passa al municipi i tingui informació detallada sobre els indicadors econòmics, socials i demogràfics del municipi de Vilobí del Penedès, a través de l’institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT).

També s’incorpora informació sobre el trànsit i la situació mediambiental (qualitat de l’aire) a partir dels serveis de dades existents en l’àmbit geogràfic on es situa Vilobí del Penedès.