Els 9 regidors i regidores de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès s’organitzen en grups municipals pel desenvolupament de les seves funcions, que responen a les llistes electorals creades per a les eleccions municipals. En l’actualitat, els grups municipals que tenen representació al consistori són 4:

Viure Vilobí – CP

Vilobí i República – Acord Municipal (ViR-AM)

Sent Vilobí (SV)

CUP – PA – AV

Informació sobre els Grups Municipals de la Corporació

Logotip viure Vilobí

VIURE VILOBÍ – CANDIDATURA DE PROGRÉS (VV – CP)

Nº de regidors i regidores: 5

Francesc Xavier Edo Vargas; Xavier Serra Alujas; Mireia Domènech Vallès; Josep Arbós Alabreda; i Ricard Galimany Bustos

Més informació i programa electoral: http://www.viurevilobi.cat/

Indemnització anual percebuda*: 1.000,00 euros anuals

Contacte: viurevilobi@gmail.com


Logotip ViR-AM

VILOBÍ I REPÚBLICA – ACORD MUNICIPAL (ViR-AM)

Nº de regidors i regidores: 2

Ramona Suriol Saumell i Josep Maria Flores Travesa

Més informació i programa electoral: https://www.facebook.com/vilobirepublica/

Indemnització anual percebuda*: 460,00 euros anuals

Contacte: vilobi@diba.com


Logotip SV-JxCat

SENT VILOBÍ – JUNTS PER CATALUNYA (SV-JXCAT)

Nº de regidors i regidores: 1

Ester Vallès Pelay

Més informació i programa electoral:  www.sentvilobi.cat/

Indemnització anual percebuda*: 180,00 euros anuals

Contacte: sentvilobi@sentvilobi.cat


Logotip CUP

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP – PA – AV)

Nº de regidors i regidores: 1

Anna Freixedas Martínez

Més informació i programa electoral: http://vilobidelpenedes.cup.cat/

Indemnització anual percebuda*: 180,00 euros anuals

Contacte: vilobidelpenedes@cup.cat

*Indemnitzacions grups municipals:

Pel que fa a les indemnitzacions per despeses realitzades en l’exercici de les funcions pròpies dels grups municipals, amb efectes d’1 de juny de 2016 es determina:

Que els grups municipals rebin una assignació econòmica fixa de 100,00 euros/any

Que els grups municipals rebin una assignació econòmica variable de 15,00 euros/mes per cada regidor/a

Es pot consultar l’acord pel qual es regulen aquestes assignacions així com la regulació d’aquestes indemnitzacions en el següent enllaç