En aquest espai pot consultar-se l’evolució del pressupost municipal per trimestres amb l’objectiu de comprovar l’estat d’execució del pressupost anual al llarg de l’exercici pressupostari:

Consulta l’estat d’execució trimestral del pressupost municipal per l’exercici 2019:

Tercer trimestre 2019: Despeses i ingressos

Segon trimestre 2019: Despeses i ingressos

Primer trimestre 2019: Despeses i ingressos

Consulta l’estat d’execució trimestral del pressupost municipal per l’exercici 2018:

Tercer trimestre 2018: Despeses / Ingressos

Segon trimestre 2018: Despeses / Ingressos

Primer trimestre 2018: Despeses / Ingressos

Consulta l’estat d’execució trimestral del pressupost municipal per l’exercici 2017:

Tercer trimestre 2017Despeses / Ingressos

Segon trimestre 2017: Despeses / Ingressos

Primer trimestre 2017: Despeses Ingressos

Consulta l’estat d’execució trimestral del pressupost municipal per l’exercici 2016:

Tercer trimestre 2016: Despeses Ingressos

Segon trimestre 2016: Despeses / Ingressos 

Primer trimestre 2016: Despeses / Ingressos