En aquest espai pot consultar-se l’evolució del pressupost municipal per trimestres amb l’objectiu de comprovar l’estat d’execució del pressupost anual al llarg de l’exercici pressupostari:

Exercici econòmic Estat execució del pressupost

2018

Tercer trimestre 2018: Despeses / Ingressos

Segon trimestre 2018: Despeses / Ingressos

Primer trimestre 2018: Despeses / Ingressos

 2017 Tercer trimestre 2017: Despeses / Ingressos

Segon trimestre 2017: Despeses / Ingressos

Primer trimestre 2017: Despeses Ingressos

 2016 Tercer trimestre 2016: Despeses Ingressos

Segon trimestre 2016: Despeses / Ingressos 

Primer trimestre 2016: Despeses / Ingresso