En aquest espai es publica la informació relativa a l’estructura administrativa de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès amb l’objectiu que els ciutadans coneguin tot allò relacionat amb la plantilla municipal, tant de personal funcionari com laboral.

En aquest sentit, i amb la voluntat de donar a conèixer el màxim la informació sobre els empleats públics, es pot consultar dins aquest apartat:

La plantilla municipal i la seva composició per grups laborals

L’organització i divisió administrativa del treball municipal

Les convocatòries de personal municipal

Les retribucions del personal municipal

Altres qüestions relacionades amb el personal municipal