En aquest espai es pot consultar la relació d’entitats supramunicipals amb participació de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, ja siguin consorcis, fundacions, mancomunitats, associacions, etc.

Per al seguiment i el treball conjunt, l’Ajuntament té nomenats representants permanents a òrgans als quals participa. Els representants van ser nomenats en sessió plenària ordinària, i es poden consultar a l’apartat “nomenament de representants a òrgans col·legiats

Òrgans de participació municipal

Consorci de promoció turística de l’Alt Penedès

Logotip

Contacte:

C/ Hermenegild Clascar, nº 2

08720 – Vilafranca del Penedès

Telèfon: 93 817 01 60

www.enoturismepenedes.cat

info@enoturismepenedès.cat

El Consorci de promoció turística de l’Alt Penedès és un organisme format per entitats públiques i privades creat amb l’objectiu de promoure, impulsar i implementar polítiques en l’àmbit del Turisme d’una manera coordinada en el marc de la Denominació d’Origen Penedès.

Aportació econòmica: 500 euros anuals

Altres documents d’interès: Conveni d’adhesió al Consorci de Promoció Turística de l’Alt PenedèsMancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf

Logotip

Contacte:

Telèfon – 93 810 06 98

Fax – 93 815 46 76

www.mancomunitat.cat

info@mancomunitat.cat

La Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf és una administració local que està formada per l’associació voluntària dels 33 ajuntaments de lles comarques de l’Alt Penedès i el Garraf, amb l’objectiu de donar suport en la realització i prestació de serveis de manera conjunta.

Alguns d’aquests serveis són:

  • Centre d’acollida d’animals domèstic de companyia
  • Pla de drogues de l’Alt Penedès
  • Recollida i tractament de residus sòlids urbans
  • Gestió de deixalleries i servei d’educació ambiental
  • Sanejament d’aigües residuals i gestió de depuradores
  • Servei d’iniciatives socioeconòmiques
  • Laboratori d’anàlisi d’aigües
  • Servei de seguretat alimentària municipal
  • Portada d’aigües del riu Llobregat

Aportació econòmica 2018 (previsió): Quotes i serveis mancomunitat – exercici 2018

Altres documents d’interès: Acord adhesió Mancomunitat Penedès-Garraf