El municipi de Vilobí del Penedès es troba situat a la comarca de l’Alt Penedès, a la demarcació de Barcelona. En dades de l’any 2016, la població del municipi era de 1.103 habitants, repartits sobre una superfície de 9,34 km2, essent una densitat de població baixa que es situa a 118,10 habitants per quilòmetre quadrat.

Vilobí del Penedès es troba a 16 km de la capital administrativa de la comarca de l’Alt Penedès, Vilafranca del Penedès. Pel que fa a les poblacions limítrofes, Vilobí limita amb Font Rubí al nord; a l’est amb els municipis de la Granada i les Cabanyes; al sud amb Pacs del Penedès; i a l’oest amb Sant Martí Sarroca.

En la següent imatge, es pot veure la situació geogràfica del municipi:

Plànol Vilobí