Les resolucions o decrets d’alcaldia són actes administratius unilaterals que adopta la figura de l’alcalde en l’exercici de les seves funcions. Les matèries sobre les quals pot prendre aquestes resolucions es troben especificades en l’apartat “Òrgans de govern – alcaldia“.

Així doncs, en aquest espai es publica el llistat actualitzat de resolucions i decrets realitzats per l’alcalde de Vilobí del Penedès:

Llistat de decrets d’alcaldia – exercici 2021 – última actualització juny 2021

Llistat de decrets d’alcaldia – exercici 2020 – última actualització gener 2021

Llistat de decrets d’alcaldia – exercici 2019 – última actualització desembre 2019

Llistat de decrets d’alcaldia – exercici 2018 – última actualització gener 2019