L’Institut d’Estadística de Catalunya recull i publica a la seva pàgina web dades socioeconòmiques i demogràfiques tant a nivell general com per municipis. A l’apartat “el municipi en xifres” es recullen dades estadístiques de tots els municipis de Catalunya sobre població, habitatge, economia i sectors de producció, treball, cultura, esports i medi ambient. De tots aquests àmbits, es poden consultar dades desagregades per sexe o sectors de població així com dades comparades amb la mitjana comarcal i nacional.

Per consultar les dades del “municipi en xifres” corresponents a Vilobí del Penedès, cliqueu aquí