En l’actualitat, no es destina cap partida del pressupost anual municipal a despeses en campanyes de publicitat institucional.