En aquest espai es publiquen les convocatòries amb l’ordre del dia inclòs de les sessions de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, en l’exercici de les seves funcions. També es poden consultar aquests documents de manera presencial al tauler de l’Ajuntament.

Convocatòries sessions JGL