Actualment, l’Ajuntament de Vilobí no disposa de pactes, acords o convenis de naturalesa sindical per al seu personal funcionari ni tampoc per el personal laboral.