L’article 13.2 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que la informació en matèria de contractació ha de constar en un espai diferenciat del Portal de Transparència, configurat com una plataforma electrònica de publicitat activa en aquest àmbit. És per això que l’Ajuntament es va adherir al registre de contractes del sector públic subministrat pel Consorci AOC el març de 2018, on es concentra tota la informació referent als contractes de totes les modalitats que licita i adjudica l’administració local, així com els expedients complets de licitació incloent, si s’escau, modificacions o finalitzacions anticipades dels contractes signats.

Tota aquesta informació es pot trobar al Perfil del Contractant de Vilobí del Penedès

Òrgan de contractació i dades de contacte:  

Ajuntament de Vilobí del Penedès

Pl. de la Vila s/n – 08735 Vilobí del Penedès (Barcelona)

Telèfon: 93 897 89 80

Correu electrònic: vilobi@diba.cat