En aquest espai podeu consultar els serveis públics a disposició dels ciutadans de Vilobí del Penedès, juntament amb una petita descripció del servei prestat, tant d’aquells serveis que es presten de manera directa com aquells que es presten a través d’altres organismes que no formen part de l’Ajuntament.

En aquest sentit, és important destacar que segons la normativa vigent, l’Ajuntament de Vilobí del Penedès ha de prestar els serveis d’enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de vies públiques.

Per tot això trobareu una breu descripció de la forma de prestació del servei així com les dades de contacte per a la informació del servei que es presta de manera directa o indirecta per part del Consistori municipal.