COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE TRIBUTS DELEGADES

Quan un ajuntament ho sol·licita, l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona pot fer-se càrrec de realitzar gestions relacionades amb l’àmbit tributari, com ara el manteniment dels padrons dels tributs municipals, la recaptació dels tributs, la informació i assistència als ciutadans, entre d’altres tasques.

Pel que fa a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, té delegades a l’ORGT els següents tràmits i procediments en matèria tributària:

Competències fiscals delegades

CALENDARI FISCAL 

Anualment, es publica el calendari per a fer efectiu el pagament dels tributs municipals en període voluntari ja sigui a l’oficina de gestió tributària o bé a través de les entitats bancàries. Consulta el calendari de pagament dels tributs municipals:

Calendari fiscal Vilobí del Penedès – Exercici 2022

Calendari fiscal Vilobí del Penedès – Exercici 2020

Calendari fiscal Vilobí del Penedès – Exercici 2018

Calendari fiscal Vilobí del Penedès – Exercici 2017

Per a més informació sobre els tributs municipals de Vilobí del Penedès, consulteu el perfil dedicat al municipi de l’ORGT  http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp