Es publiquen en aquest apartat el resum de les sessions de Junta de Govern Local celebrades a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès des de l’exercici 2015 i fins l’actualitat.

Consulteu també les competències atorgades a la Junta de Govern Local de Vilobí del Penedès

Acords adoptats per la Junta de Govern Local de Vilobí del Penedès