Tal i com s’explica a l’apartat d’organització institucional, els òrgans de govern amb més atribucions i competències i per tant, amb més pes sobre l’acció de govern de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès són el Ple Municipal i la Junta de Govern Local.

En aquest apartat, es recull el treball d’aquests òrgans de govern mitjançant les actes i documents que generen; s’aporta la normativa municipal que regula el treball de l’Ajuntament i la relació d’aquest amb la ciutadania; es publica també la normativa i calendari fiscal de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès i les principals normes de planejament urbanístic municipal.