Les administracions públiques tenen l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies. En aquest apartat es pot consultar la informació, amb caràcter trimestral, del termini mig de pagament a proveïdors calculat des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu.

Consulta en aquest espai els dies que triga l’Ajuntament de la Granada a pagar als seus proveïdors:

PMP – Tercer trimestre 2018 – 20,18 dies

PMP – Segon trimestre 2018 – 19,11 dies