Consulta ara la situació del trànsit a les carreteres catalanes, tant de la xarxa principal de carreteres com la secundària, mitjançant el mapa continu de trànsit que publica i actualitza el Servei Català de Trànsit: http://mct.gencat.cat/

En questa pàgina, pots consultar totes les incidències viàries (obres, retencions, condicions meteorològiques, etc.) i consultar les alternatives de la xarxa viària catalana.

 

Pel que fa al trànsit intern de la Granada, en l’actualitat no hi ha incidències a destacar. En cas que n’hi hagin es publicarien en aquest apartat.