El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya disposa d’un portal on es recullen diàriament les dades de qualitat de l’aire a diversos punts del territori català. En concret, les dades es publiquen de manera automàtica a partir de la informació de diferents estacions repartides per Catalunya. Consulta aquestes dades a: mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/

El municipi de la Granada no disposa d’una estació de qualitat de l’aire i per tant de dades pròpies sobre aquest aspecte. No obstant, les dades de referència pel municipi pertanyen a l’estació  ubicada a Vilafranca del Penedès (imatge), concretament al camp de futbol. Al mapa de qualitat de l’aire, s’hi recullen tant dades actualitzades com dades agregades al llarg del temps.