En aquest espai podeu consultar els serveis públics a disposició dels ciutadans de la Granada, juntament amb una petita descripció del servei prestat, tant d’aquells serveis que es presten de manera directa com aquells que es presten a través d’altres organismes externs a l’Ajuntament.

En aquest sentit, és important destacar que segons la normativa vigent, l’Ajuntament de la Granada ha de prestar de manera obligatòria els serveis següents:

Enllumenat públic

Cementiri

Recollida de residus

Neteja viària

Abastament domiciliari d’aigua potable

Clavegueram

Accés als nuclis de població

Pavimentació de vies públiques

En aquest sentit, en aquest apartat es publica una breu descripció de la forma de prestació dels serveis municipals així com les dades de contacte per a accedir a informació sobre el servei.