A banda dels càrrecs electes, l’Ajuntament organitza el seu personal per àrees de gestió, tal i com es pot comprovar a l’apartat Organigrama administratiu

En aquest apartat es publiquen les retribucions del personal municipal, associades als llocs de treball ocupats per personal propi de l’Ajuntament de la Granada:

Quadre retribucions_web