Resultats eleccions municipals

Les eleccions municipals tenen lloc cada quatre anys i són convocades per l’alcalde o alcaldessa. Tenen per objectiu l’alecció dels representants de la ciutadania a la principal institució municipal, l’Ajuntament. Una vegada celebrades, es constitueix el Ple Municipal, que posteriorment elegeix l’alcalde o alcaldessa d’entre els seus membres.

Les primeres eleccions municipals des del restabliment de la democràcia van tenir lloc l’any 1979 i s’han celebrat cada 4 anys de manera ininterrompuda. Les dades electorals són extretes del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, concretament de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars.

Resultats electorals: 

Participació municipals

Resultats eleccions autonòmiques

Les eleccions autonòmiques són convocades pel president o presidenta de la Generalitat de Catalunya cada quatre anys o sempre que aquest ho determini. Igual que les municipals, s’elegeixen els representants al Parlament de Catalunya que posteriorment, escullen el president o presidenta d’entre els seus membres. Cada municipi recull els vots dels seus ciutadans, que passen a formar part dels vots de la circumscripció electoral.

Les primeres eleccions autonòmiques  una vegada restablerta la democràcia van tenir lloc l’any 1980. Les dades que es presenten són extretes del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, concretament de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars.

Resultats electorals: 

Participació autonòmiques

Resultats eleccions generals

Les eleccions generals són convocades pel president o presidenta del Govern de l’estat cada quatre anys o sempre que aquest ho determini. Igual que les municipals, s’elegeixen els representants al Congrés de Diputats que posteriorment, escullen el president o presidenta d’entre els seus membres. Cada municipi recull els vots dels seus ciutadans, que passen a formar part dels vots de la circumscripció electoral.

Les primeres eleccions generals  una vegada restablerta la democràcia van tenir lloc l’any 1977. Les dades que es presenten són extretes del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, concretament de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars i del Ministeri de l’Interior del Govern Espanyol.

Resultats electorals: 

Participació generals

Resultats eleccions europees

Les eleccions europees es celebren cada cinc anys i tenen per objecte l’elecció dels representants estatals al Parlament Europeu, altrament anomenats eurodiputats. Es duen a terme de manera independent a cada un dels estats membres de la Unió Europea. Les dades són extretes del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, concretament de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars.

Resultats electorals: 

 

Participació europees

Resultats referèndums

Els referèndums esdevenen una eina de participació directa alhora de saber l’opinió de la ciutadania envers una qüestió política concreta. Tanmateix, representen un pas necessari per a aprovar tant la la Contitució espanyola i les seves modificacions com els Estatuts d’Autonomia de les Comunitats Autònomes i les seves modificacions. Des del  restabliment de la democràcia a Espanya, s’han dut a terme fins a sis referèndums vinculants.

Resultats dels referèndums: 

Participació referèndums