En compliment de l’article 10 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han de publicar les resolucions amb rellevància jurídica i administrativa que afectin al municipi. En aquest sentit, les resolucions que afecten a l’Ajuntament de la Granada són les següents:

Acceptació sentència 756 del TSJ – Sala de lo Contenciós Administratiu, Secció tercera