Un procés participatiu es configura per una o diverses fases en que l’administració consulta a la seva ciutadania i/o pren decisions vinculants amb ella de manera conjunta. Els processos de participació ciutadana poden utilitzar-se en tots els àmbits de la vida pública municipal (urbanisme, cultura, joventut, etc.).

Processos participatius La Granada

En l’actualitat no hi ha cap procés participatiu obert a l’Ajuntament de la Granada.

Durant els darrers 5 anys no hi ha hagut cap procés de participació ciutadana.