El pressupost de l’Ajuntament de la Granada per a l’exercici 2022 ascendeix a 2.129.999,54 €, el que representa una reducció d’un 11,47 % respecte el pressupost aprovat l’any anterior.

Consulta d’una manera gràfica les dades del pressupost de 2020 per capítols d’ingrés i despesa, així com una comparativa respecte el pressupost de l’any anterior.

També pots consultar i descarregar-te l’expedient complet del pressupost, on es poden trobar els informes d’estabilitat pressupostària i financera, l’annex d’inversions o les bases d’execució del pressupost:

Expedient complet pressupost 2022