En aquest apartat es mostra la informació sobre els béns patrimonials propietat de l’Ajuntament de la Granada. L’aprovació de l’actual relació es va fer al Ple Municipal del 2 de maig de 2017 i pertany a l’estat dels llibres d’inventari municipal en data 31/12/2016.

Seguidament, podeu descarregar-vos tota la informació sobre el patrimoni de la Granada: