El cartipàs municipal 2015-2019 de l’Ajuntament de La Granada divideix l’Ajuntament amb 5 àrees de treball municipal, amb un regidor o regidora responsable de l’organització i gestió de cada una d’elles. El resum gràfic del cartipàs és el següent:

Organigrama per web