En aquest espai es presenta l’organigrama administratiu i funcional de l’Ajuntament de La Granada. En ell es pot veure la divisió en 5 àrees de gestió municipal així com la dependència tant entre les àrees com amb l’esfera política i institucional.

Organigrama ens sense tècnic-a cultura