En aquest espai es presenten les notícies, opinions i informacions dels diferents grups municipals amb presència al consistori sobre el dia a dia de l’activitat de govern. Es poden consultar les opinions que ja s’han publicat al butlletí municipal així com aportacions que s’han fet de manera directa al Portal de Transparència la Granada. Les opinions publicades fan referència al mandat de govern 2019-2023.