Les mocions són propostes de resolucions o acords que es presenten al Ple Municipal per a la seva votació i adopció. Poden presentar mocions l’alcalde, els regidors a títol personal, els diferents grups municipals a través dels seus portaveus així com els diferents òrgans de govern.

Des de 2015, les mocions presentades i aprovades per l’Ajuntament de la Granada son les següents:

Mocions aprovades pel Ple

Per consultar els debats existents sobre aquestes mocions així com les postures adoptades pels diferents Grups Municiapals amb presència al Consistori, es poden consultar les Actes del Ple Municipal