Les mocions són propostes de resolucions o acords que es presenten al Ple Municipal per a la seva votació i adopció. Poden presentar mocions l’alcalde, els regidors a títol personal, els diferents grups municipals a través dels seus portaveus així com els diferents òrgans de govern.

Des de 2015, les mocions presentades i aprovades per l’Ajuntament de la Granada son les següents:

Mocions aprovades pel Ple

Per consultar els debats existents sobre aquestes mocions així com la postura adoptada pels diferents Grups Municipals en cada una d’elles, ves a Actes del Ple Municipal