L’article 13.3 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, indica que les administracions publiques han de donar publicitat sobre els percentatges i volum pressupostari dels contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels procediments establerts normativament.

En aquest sentit, l’Ajuntament de la Granada elabora i publica des de l’exercici 2017 dades estadístiques sobre els contractes signats segons el tipus de contractes, el procediment utilitzat per a l’adjudicació i el volum econòmic contractat.

Consulta aquests informes sobre contractació pública:

Informe estadístic de contractació – exercici 2021

Informe estadístic de contractació – exercici 2020

Informe estadístic de contractació – exercici 2019

Informe estadístic de contractació – exercici 2017