La voluntat del Portal de Transparència que presenta l’Ajuntament de la Granada no és només complir amb la normativa vigent sobre transparència sinó fer fàcil i comprensible la quantitat d’informació que genera un municipi com La Granada.

En aquest apartat, es presenta la informació referent a l’organització interna de l’Ajuntament de la Granada a nivell orgànic, personal i competencial. S’estructura en tres grans blocs:

  • Funcionament del govern local, on es fa referència a l’organització municipal, les competències de l’Ajuntament, entre d’altres.
  • Informació sobre els càrrecs electes, on es pot trobar informació detallada sobre les persones elegides per eleccions municipals.

Esperem que la informació publicada sigui útil i d’interès per tota la ciutadania.