En aquest espai pot consultar-se l’evolució del pressupost municipal per trimestres amb l’objectiu de comprovar l’estat d’execució del pressupost anual al llarg de l’exercici pressupostari:

2022

Primer trimestre 2022: ingressos / despeses

Segon trimestre 2022: ingressos / despeses

Tercer trimestre 2022: ingressos / despeses

2021

Primer trimestre 2021: ingressos / despeses

Segon trimestre 2021: ingressos despeses

Tercer trimestre 2021: ingressos despeses

Quart trimestre 2021: ingressos despeses

2020

Primer trimestre 2020: ingressos / despeses

Segon trimestre 2020: ingressos / despeses

Tercer trimestre 2020: ingressos / despeses

Quart trimestre 2020: ingressos despeses

2019

Primer trimestre 2019: ingressos / despeses

Segon trimestre 2019: ingressos  / despeses

Tercer trimestre 2019: ingressos  / despeses

Quart trimestre 2019: ingressos / despeses