En aquest espai pot consultar-se l’evolució del pressupost municipal per trimestres amb l’objectiu de comprovar l’estat d’execució del pressupost anual al llarg de l’exercici pressupostari:

Exercici pressupostari Estat d’execució del pressupost

2021

Primer trimestre 2021: ingressos / despeses

Segon trimestre 2021: ingressos despeses

Tercer trimestre 2021: ingressos / despeses

Primer trimestre 2020: ingressos / despeses

Segon trimestre 2020: ingressos / despeses

Tercer trimestre 2020: ingressos / despeses

Quart trimestre 2020: ingressos despeses

2019 Primer trimestre 2019: ingressos / despeses

Segon trimestre 2019: ingressos  / despeses

Tercer trimestre 2019: ingressos  / despeses

Quart trimestre 2019: ingressos / despeses

Les dades referents al quart trimestre corresponen a la mateixa liquidació del pressupost i per tant, poden trobar-se a l’apartat que fa referència a aquesta matèria.