En aquest espai es publica la informació relativa a l’estructura administrativa de l’Ajuntament de la Granada amb l’objectiu que els ciutadans coneguin tot allò relacionat amb la plantilla municipal tant del personal funcionari com laboral.

En aquest sentit i amb la voluntat de donar a conèixer el màxim la informació sobre els empleats públics, es pot consultar dins aquest apartat:

  • La plantilla municipal i la seva composició per grups laborals
  • L’organització i divisió administrativa del treball municipal
  • Les convocatòries de personal municipal agrupades per anys
  • Les retribucions del personal municipal
  • Altres qüestions relacionades amb el personal municipal