En aquest espai es pot consultar la relació d’entitats supramunicipals amb participació de l’Ajuntament de la Granada, ja siguin consorcis, fundacions, mancomunitats, associacions, etc.

Per al seguiment i el treball conjunt amb aquestes entitats supramunicipals, l’Ajuntament té nomenats representants permanents a òrgans als quals participa. Els representants van ser nomenats en sessió plenària ordinària, de 6 de juliol de 2015.

http://www.ajtransparencia.com/lagranada/wp-content/uploads/Info_inst/Participació_supra/Nomenament-representants.pdf

Organismes de participació municipal

Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf 

Aportació econòmica 2017: 784,42 €

Logotip

Contacte:

Telèfon – 93 810 06 98

Fax – 93 815 46 76

www.mancomunitat.cat

info@mancomunitat.cat

La Mancomunitat Penedès-Garraf és una administració local formada per l’associació voluntària dels 33 ajuntaments de l’Alt Penedès i el Garraf per a la realització i prestació de serveis en comú.

Alguns d’aquests serveis són:

Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de companyia.

Pla de Drogues de l’Alt Penedès.

Recollida i tractament de residus sòlids urbans.

Gestió de Deixalleries i Servei d’Educació Ambiental.

Sanejament d’aigües residuals i gestió de depuradores.

Servei d’iniciatives econòmiques.

Laboratori d’anàlisis d’aigües.

Servei de Seguretat Alimentària Municipal.

Portada d’aigües del riu Llobregat.


Consell escolar de l’escola pública Jacint Verdaguer

Aportació econòmica 2017: 4.000 €

escut-escola

El consell escolar és un òrgan de participació on hi conflueixen els diferents sectors de la comunitat educativa de la Granada. En aquest sentit, hi participa tant l’AMPA, com personal de l’escola Jacint Verdaguer (personal d’administració i serveis, professorat), un representant de l’administració local així com altres persones que el Consell cregui necessari.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.


Consorci Localret 

Aportació econòmica 2017: 243,94 €

Logotip Localret

Contacte:

http://www.localret.cat/

consorci@localret.cat


Localret és el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat de la informació.

Aquest consorci té per missió prestar serveis i oferir assessorament als ens locals en la preparació i execució de les polítiques locals per al desenvolupament de la societat del coneixement i en el desplegament de les TIC al territori i per al conjunt dels ciutadans.

http://www.ajtransparencia.com/lagranada/wp-content/uploads/Info_inst/Participació_supra/adhesio-LOCALRET.pdf


Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

Aportació econòmica 2017: 345,90 €

Logotip FMC

Contacte:

Via Laietana, 33 6è 1a
08003 Barcelona
Tel. 93 310 44 04
Fax 93 310 71 03

www.fmc.cat
fmc@fmc.cat


La Federació de Municipis de Catalunya és una associació plural formada per municipis i d’altres ens Locals de Catalunya construïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia local.

La FMC desplega una part important de la seva activitat en defensa del municipalisme en diferents òrgans de participació i comissions mixtes que articulen la seva relació amb el govern i l’administració de la Generalitat de Catalunya.


Associació Catalana de Municipis (ACM) 

Aportació econòmica 2017: 527,00 €

Logotip ACM

Contacte:

C/ València 231, 6a 08007 BARCELONA
T 93 496 16 16 – F: 93 216 02 86
acm@acm.cat

http://www.acm.cat/


L’ACM és una entitat municipalista que agrupa més del 95% dels ens locals de Catalunya amb l’objectiu de defensar els interessos dels municipis i ésser-ne la veu representativa. Les principals atribucions de l’associació són:

Defensar i representar els interessos del món local davant d’altres administracions supramunicipals.

Assessorar i donar suport als ens locals.

Analitzar i reflexionar acuradament sobre tot el que afecta al món local.

Editar publicacions relacionades amb temàtiques que afecten al món local.

Formar electe i oferir un ampli ventall de recursos per a tots els treballadors públics dels ens locals.

Comprar de forma agregada serveis per a millorar les condicions econòmiques i administratives dels ens locals.

Per tant, l’ACM ofereix als electes i tècnics del món local les eines per a desenvolupar millor la seva tasca del dia a dia.


Associació de Municipis per la Independència (AMI) 

Aportació econòmica 2017: 270,00 €

Logotip AMI

Contacte:

Plaça Major 25, 5è 1ª – 08500 Vic

ami@ami.cat o premsa@ami.cat

http://www.municipisindependencia.cat/


Actualment, 787 municipi i 51 Consells Comarcals estan adherits a l’AMI.

Els principals objectius de l’AMI són d’una banda, esdevenir un espai ampli de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per assolir les plenes competències municipals; Fomentar i defensar els drets nacionals; Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a l’autodeterminació; Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins el marc de la Unió Europea; i promoure el finançament dels propis municipis.

http://www.ajtransparencia.com/lagranada/wp-content/uploads/Info_inst/Participació_supra/Adhesió-AMI-Ple-1.pdf