Durant l’exercici 2019 no hi ha hagut despeses en campanyes de publicitat institucional de l’Ajuntament de La Granada.